Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Gebruikersvoorwaarden

Self Defense Academy® geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website. Evenals de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan Self Defense Academy® niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is. Of dat het verkeer over de site altijd goed wordt afgewikkeld. Wij garanderen ook niet dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct verholpen kunnen worden. Of dat deze vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is aan u niet toegestaan om de informatie op deze website te wijzigen. Net als vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of onze activiteiten. Evenals het ontzeggen van toegang tot de activiteiten die op de website worden aangeboden.

Persoonlijk gebruik

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan. Tenzij Self Defense Academy® daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven. Daaronder begrepen zijn teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom.

Verwijzigingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie voor gebruikers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Het is mogelijk dat er technische en demografische gegevens verzameld worden van gebruikers. Hiermee zien we hoe bezoekers deze site gebruiken.

Self Defense Academy® is gerechtigd deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker.

De naam en het logo SELF DEFENSE ACADEMY® zijn gedeponeerd en geregistreerd merk- handelsnaam. Het gebruik van de naam en het logo heeft zonder toestemming strafrechtrechtelijke gevolgen.

Lees verder ook het privacybeleid.

©2008 Self Defense Academy. Alle rechten voorbehouden.